Pyroco s.r.o.

Baterie

Baterie a kombinace obsahují jednu nebo dvě zápalnice a jsou určeny pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda baterie nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhněte se překážkám nad hlavou ve směru výmetu. Umístěte baterii venku ve volném prostranství na pevný, rovný a nehořlavý podklad a zajistěte proti převrhnutí (například přiložením dvou cihel k bokům výrobku). Nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Najděte první zápalnici a odstraňte oranžovou krytku zápalnice. Postavte se bokem tak, aby žádná část těla nebyla nad ústím baterie zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8 m (pro kategorii 3 platí „okamžitě ustupte nejméně 15m“ a „diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m“).
Během 3 – 8 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice do výšky 15 – 35 m (pro kategorii 3 platí „během 5 – 13 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice do výšky 30 – 50 m). V případě, že baterie zcela selže, počkejte min. 15 min, než se k baterii vrátíte a následně zajistěte, aby žádná část těla nebyla nad ústím baterie, najděte druhou (rezervní) zápalnici, odstraňte oranžovou krytku zápalnice, postavte se bokem, zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8 m (pro kategorii 3 platí „okamžitě ustupte nejméně 15m“). Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku po zapálení obou zápalnic:Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Baterie
 

Rakety

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda raketa nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhněte se překážkám nad hlavou. Odpalovací trubici vložte jednou třetinou do měkké půdy nebo upevněte ke sloupku tak, aby byla stabilní a mírně nakloňte směrem od diváků. Vložte tyčinku rakety do stabilní odpalovací trubice tak, aby mohla volně stoupat vzhůru. Raketu nikdy nezapichujte! Odstraňte oranžovou krytku zápalnice (je-li krytka přítomna). 
Odpalujte pouze na volném prostranství, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Postavte se bokem, zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8 m (pro kategorii 3 platí „okamžitě ustupte nejméně 15m“ a „diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m“). Nikdy se nenaklánějte nad výrobek! Raketa vzlétne během 3-8 sek. do výšky 20-40m (pro kategorii 3 platí „během 5 – 13 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice do výšky 20 – 50 m). Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku:Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Rakety
 

Záblesková petarda

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda petarda nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Položte petardu jednotlivě na zem, zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8 m.Během 3 – 8 s dojde k efektu. POZOR – SILNÝ ZVUKOVÝ EFEKT!!! Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: K selhanému výrobku se 20 min. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Petardy
 

Fontány

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda fontána nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Odstraňte oranžovou krytku zápalnice (je-li krytka přítomna). Fontánu postavte venku ve volném prostranství kolmo „nastojato“ na pevný, rovný a nehořlavý podklad a zajistěte proti převrhnutí. Postavte se bokem tak, aby žádná část těla nebyla nad ústím fontány, zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8 m. Efekt se začne během 3 – 8 s. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku:Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Fontány - Baterie fontán
 

Římská svíce 

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda římská svíce (dále jen Ř.SV.)nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhněte se překážkám nad hlavou ve směru výstřelů. Venku na volném prostranství zahrňte jednu třetinu Ř.SV. „nastojato" do půdy (pro Ř.SV. kategorie 3 „připevněte pevně a nastojato k pevnému sloupku. Zajistěte, aby horní část Ř.SV. přečnívala nad sloupek). Odstraňte oranžovou krytku zápalnice (je-li krytka přítomna). Nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Postavte se bokem tak, aby žádná část těla nebyla nad ústím Ř.SV., zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8 m (pro kategorii 3 platí „okamžitě ustupte nejméně 15m“ a „diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m“). Během 3 – 8 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice(pro kategorii 3 platí „během 5 – 13 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice do výšky 30 – 50 m). Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

 

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Římské svíce (kategorie 3) [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Římské svíce
 

Vystřelovací trubice

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda vystřelovací trubice (dále jen VT) nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhněte se překážkám nad hlavou ve směru výmetua.
Umístěte VT venku ve volném prostranství „nastojato“ na pevný, rovný a nehořlavý terén
 a zajistěte proti převrhnutí (například přiložením dvou cihel k bokům výrobku). Nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Odstraňte oranžovou krytku zápalnice. Postavte se bokem tak, aby žádná část těla nebyla nad ústím VT, zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 15 m. Diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m. Během 5 – 13 sek. dojde k výstřelu světlice do výšky 30 – 60 m. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku:Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Vystřelovací trubice
 

Ruční prskavka

Ruční prskavky kategorie 2 jsou pouze pro venkovní použití Používejte jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Zapalujte vždy jen jednu prskavku na jejím nejvzdálenějším konci. Držte prskavku stranou jakékoliv části těla a hořlavých materiálů. Nevdechujte kouř. Použité prskavky jsou velmi horké, odložte je např. do nádoby s vodou.
Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána. Nefunkční prskavky zlikvidujte ponořením do vody na 24 hodin.

Prskavky
 

Bouchací kulička

Používejte vždy jen jednu kuličku. Neházejte na lidi ani na zvířata nebo do jejich blízkosti. Házejte na tvrdou zem. Nenoste bouchací kuličky volně v kapse. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se k výrobku 20 min. nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy. 

Pozemní víry

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Položte jednotlivě na pevný, rovný a nehořlavý terén, zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 1 m. Efekt začne v průběhu 3-8 s. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy

Práskací granule

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Položte jednotlivě na pevný, rovný a nehořlavý terén, zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 1 m. Efekt začne v průběhu 3-8 s. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Práskací granule [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Sety
 

Létající ohnivé kolečko 

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhněte se překážkám nad hlavou. Odpalujte pouze na volném prostranství. Položte jednotlivě na rovný terén správnou stranou nahoru a zapalte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci. Okamžitě ustupte nejméně 8 m. Nikdy se nenaklánějte nad výrobek! Varování! Během 3-8 sek. létající ohnivé kolečko vzlétne vzhůru. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Ostatní
 
 
nahoru