Pyroco s.r.o.

Legislativa vztahující se k pyrotechnickým výrobkům:

1) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, v platném znění

2) Nařízení vlády č. 32 ze dne 26. února 2014 o zacházení s pyrotechnickými výrobky

3) Zákon č. 206/2015 Sb. ze dne 23. července 2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

http://www.cuzzs.cz/userfiles/documents/Legislativa/206_2015_zakon_o_pyrotechnice_ucinnost_06_08_16.pdf

4) Vyhláška č. 284/2016 ze dne 5. září 2016 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

http://www.cuzzs.cz/userfiles/documents/Legislativa/284_2016_vyhlaska_k_provedeni_zakona_o_pyrotechnice.pdf

  

Rozdělení pyrotechnických výrobků:

Kategorie F1 – výrobky prodejné od 15. let
Kategorie F2 – výrobky prodejné od 18. let
Kategorie F3 – výrobky prodejné od 21. let
Kategorie F4 – výrobky prodejné pouze odborně způsobilým osobám.

 

Skladování pyrotechnických výrobků:

Pyrotechnické výrobky je možné skladovat

V prodejní místnosti se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek. V příručním skladě provozovny se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud se všechny nacházejí v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, opatřených klasifikačním kódem 1.4 G, z nichž nejvýše jeden takový obal každého druhu výrobku může být otevřen. V prostorách kde se skladují pyrotechnické výrobky je nutno dodržovat předpisy o požární ochraně, zejména je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty a odpalovat pyrotechnické výrobky.

 
nahoru