Pyroco s.r.o.

Baterie

Baterie a kombinace obsahují jednu nebo dvě zápalnice a jsou určeny pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda baterie nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhnout se překážkám nad hlavou ve směru výmetu. Nezapalovat v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Odstranit víko baterie, najít první zápalnici a odstranit oranžovou krytku zápalnice. Umístit baterii na rovný terén a těsně obklopit výrobek na všech stranách těžkými předměty (např. kameny viz obr.) proti převrhnutí.  Postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 8 m (pro kategorii F3 platí „okamžitě ustoupit nejméně 15m“).

Během 3 – 8 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice do výšky 15 – 35 m (pro kategorii F3 platí „během 5 – 13 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice do výšky 30 – 50 m). V případě, že výrobek zábavní pyrotechniky zcela selže, počkat 15 min, než se k výrobku vrátíte a následně ZAJISTIT, ABY ŽÁDNÁ ČÁST TĚLA NEBYLA NAD VÝROBKEM ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY, najít druhou zápalnici, a odstranit oranžovou krytku zápalnice, postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 8 m (pro kategorii F3 platí „okamžitě ustoupit nejméně 15m“). Pro kategorii F3 platí: Diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m. K použitému výrobku se 20 min nepřibližujte, poté ho zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.Postup při selhání výrobku po zapálení obou zápalnic:Při selhání výrobku se NIKDY NENAKLÁNĚJTE NAD VÝROBEK a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod. do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Baterie
 

Rakety

Pouze pro venkovní použití.Zkontrolujte, zda raketa nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhnout se překážkám nad hlavou. Odpalovací trubici vložit do měkké půdy nebo upevnit ke sloupku a mírně naklonit směrem od diváků. Vložit tyčinku rakety do odpalovací trubice tak, aby mohla volně stoupat vzhůru. Raketu nikdy nezapichujte! Odstranit oranžovou krytku zápalnice. 
Odpalovat pouze na volném prostranství, nezapalovat v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupte nejméně 8 m (pro kategorii F3 platí „okamžitě ustupte nejméně 15m“ a „diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m“). Nikdy se nenaklánějte nad výrobek! Raketa vzlétne během 3-8 s do výšky 20-40m (pro kategorii F3 platí „během 5 – 13 s do výšky 20 – 50 m). Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku:Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Rakety
 

Fontány

Pouze pro venkovní použití.Zkontrolujte, zda fontána nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat!  Umístit fontánu nastojato na zem a zajistit proti převrhnutí. Postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálíte zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 8 m. Efekt se začne během 3 – 8 s. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.

Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Fontány - Baterie fontán
 

Římská svíce 

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhnout se překážkám nad hlavou ve směru výstřelů. Na volném prostranství zahrnout jednu třetinu římské svíce nastojato do půdy (pro římské svíce kategorie F3 „upevnit římskou svíci pevně a nastojato k pevnému sloupku tak, aby dno výrobku bylo na zemi . Zajistit, aby horní část římské svíce přečnívala nad sloupek). Odstranit oranžovou krytku zápalnice (je-li krytka přítomna). Nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8 m (pro kategorii F3 platí „okamžitě ustupte nejméně 15m“ a „diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m“). Během 3 – 8 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice(pro kategorii F3 platí „během 5 – 13 s začnou postupně za sebou vylétávat světlice do výšky 30 – 60 m). K použitému výrobku se 20 minut nepřibližujte, poté ho zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.

Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Římské svíce (kategorie F3) [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Římské svíce
 

Vystřelovací trubice

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhnout se překážkám nad hlavou ve směru výmetu.
Umístit vystřelovací trubici nastojato na rovný terén a zajistit proti převrhnutí. Odstranit oranžovou krytku zápalnice. Nezapalovat v blízkosti vysokých budov, stromů apod. Postavit se stranou od výrobku (mimo osu výmetu), zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 15 m. Diváci musí být vzdáleni nejméně 25 m. Během 5 – 13 s. dojde k výstřelu světlice do výšky 30 – 60 m. K použitému výrobku se 20 min nepřibližujte, poté ho zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.

Postup při selhání výrobku:Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Vystřelovací trubice
 

Ruční prskavka

Ruční prskavky kategorie F2 jsou pouze pro venkovní použití. Používat jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Zapalovat vždy jen jednu prskavku na jejím nejvzdálenějším konci. Držet prskavku v dostatečné vzdálenosti od jakékoliv části těla a hořlavých materiálů. Nevdechovat kouř. Použité prskavky jsou velmi horké, odložit např. do nádoby s vodou.

Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána. Nefunkční prskavky zlikvidujte ponořením do vody na 24 hodin.

Prskavky
 

Bouchací kulička

Používejte vždy jen jednu. Neházet na lidi ani na zvířata nebo do jejich blízkosti. Házet na tvrdou zem. Nenosit bouchací kuličky volně v kapse. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se k výrobku 20 min. nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy. 

Pozemní víry

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Položit jednotlivě na rovný terén, zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 1 m. Efekt začne v průběhu 3-8 s. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.

Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy

Práskací granule

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Položit jednotlivě na zem, zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustoupit nejméně 1 m. Efekt začne v průběhu 3-8 s. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.
Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Práskací granule [HQ]: CZ SK [LQ]: CZ SK

Sety
 

Létající ohnivé kolečko 

Pouze pro venkovní použití. Zkontrolujte, zda výrobek nejeví známky mechanického poškození. V případě, že ano, nesmí se odpalovat! Vyhněte se překážkám nad hlavou. Odpalujte pouze na volném prostranství. Položit jednotlivě na rovný terén správnou stranou nahoru a zapálit zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci. Okamžitě ustoupit nejméně 8 m. Nikdy se nenaklánějte nad výrobek! Varování! Během 3-8 sek. létající ohnivé kolečko vzlétne vzhůru. Použitý výrobek zlikvidujte s běžným komunálním odpadem. Zákaz používání pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jiná manipulace s výrobkem, než je uvedena v návodu, je zakázána.

Postup při selhání výrobku: Při selhání výrobku se nikdy nenaklánějte nad výrobek a 20 min se k němu nepřibližujte. V kožených rukavicích ponořte výrobek na 48 hod do vody. Výrobek pak zakopejte do vlhké zeminy.

VIDEONÁVODY: [HQ]: CZ SK PL [LQ]: CZ SK PL

Ostatní
 
 
nahoru